www homework help aol com games text twist master thesis bibtex creative writing what is it dissertation on business decision making how to write report essay science homework cheats pay someone to do my college homework cupcake business plan sample dissertation capote in cold blood
česky | po slovensky | in English

Home > Year VIII (2014/2015) > Submitted essays

Submitted essays

Name
(Univerzity)
Title
1.

Bednář Jan, Mgr.
(Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI.Heiligenkreuz)

Anamnesis či amnesie?<o:p></o:p>

Kulturní paměť přítomnosti jako zdroj agendy emancipace v kontextu kritické teorie mezinárodního práva
2.Drápal Jakub
(PrF UK Praha)
Analýza ukládání peněžitého trestu a jeho vztahu vůči majetku pachatele
3.Drápal Jakub
(PrF UK Praha)
Postup advokacie proti židovským advokátům za 2. republiky
4.Exner Jan
(PrF UK Praha)
Fundamental Rights: Missing Pieces of EU Citizenship Puzzle?
5.Kotlán Pavel, Mgr., Ph.D.
(PrF MU Brno)
Subsidiarita trestní represe aneb Víme, o čem mluvíme?
6.Krauzová Tereza, Mgr.
(PrF UK Praha)
Land of freedom or land of surveillance? Right to privacy in the U.S. after 9/11
7.

Maceček Tomáš, Bc.
(FSS MU Brno)

Právní vakuum pro soukromé bezpečnostní a vojenské společnosti. Je možné jejich zaměstnance za spáchané zločiny potrestat?
8.Stachoňová Monika, Mgr. Bc.
(PrF MU Brno)
Media as a second trial?
9.Vieriková Michaela
(PrF TRUNI v Trnave)
Kladivo na čarodejnice alebo keď právo upaľuje
 
created by Omega Design
Site mapAbout this site | Print page | © 2008–2020 Vzdělávací nadace Jana Husa