fastpitch softball term paper help research papers kidney stones help with japanese homework creating a literature review dissertation on hollywood horn players college admission resume help what makes an excellent business plan different business plans dans quelle mesure dissertation plan
česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník V (2011/2012) > Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS v akademickém roce 2011/2012 se uskutečnilo při příležitosti zahájení VI. ročníku mezinárodní konference Dny práva 2012 dne 14. listopadu 2012 v Aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vítězné práce byly oceněny certifikátem pořádajících institucí a finanční odměnou poskytnutou Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadací Jana Husa, ceny předali vítězům soutěže zástupci pořádajících institucí. 

                       

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., proděkan PrF MU Brno, prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka PrF MU Brno, Ing. Jiří Müller, předseda Správní rady VNJH a doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., děkan FSS MU Brno při vyhlašování vítězů soutěže

                    
 
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka PrF MU Brno, JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR a JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR při předávání cen vítězům soutěže

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2020 Vzdělávací nadace Jana Husa