skeletal system essay buy a custom written paper college writing a theory paper pay someone to write college essay term paper writing service 10 bsc nursing dissertation need help grammar homework copyright dissertation uk historical literature review primary homework help the moon
česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník IX (2015/2016) > Přihlášené práce

Přihlášené práce

Jméno
(Univerzita)
Název práce
1.

Adamov Norbert, JUDr.
PrF UK  Bratislava

Reštaurovanie umeleckých diel vo svetle autorského práva
2.Dědečková Eva, Mgr.
PdF UK Praha
Právo a spoločnosť vo svetle kozmologickej výchovy
3.Drápal Jakub,
Mgr.
PrF UK Praha
Inter-court disparities in sentencing in the Czech Republic
4.Dvořáková Adéla, Mgr. Bc.
ESF MU, Brno 

Copyright Term in the European Union:

A Discussion on the Public Domain
5.Kober Jan, Mgr. Bc.
PrF UK Praha
Má být pohřbena mrtvá ruka?
6.Matocha Jakub, JUDr.
PrF UK Praha
Výběr soudce a jeho role ve společnosti
7.

Sekerák Marián, PhDr.
FSV UK Praha

Perspektívy zväzkov osôb rovnakého pohlavia v kontexte slovenského konštitucionalizmu
8.  Vieriková Michaela, Bc.
PrF TRUNI  Trnava

Môže byť muž matkou?

(alebo prehnaná rodová rovnosť v pracovnom práve)
 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2020 Vzdělávací nadace Jana Husa