mcgraw hill connect homework answers computer engineering resume cover letter petroleum how to write an intro paragraph for an essay real estate business plan template free phd thesis remote sensing students doing homework thesis purchase intention digital library international dissertation
česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník XIII (2019/2020) > Vyhlášení ceny

Cena IUS et SOCIETAS – vyhlášení pro rok 2019/2020

Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  (dále „vyhlašovatelé Ceny“) vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv (dále „spolupracující instituce“) Cenu IUS et SOCIETAS (dále Cena).

V akademickém roce 2019/2020 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji: zvolené téma, jméno a titul studenta, jeho/její studijní program, škola nebo pracoviště, kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail) a prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje a opatřené vlastnoručním podpisem autora:

„Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje vyhlašovateli soutěže nebo spolupracujícími institucemi v papírové či elektronické podobě.“

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer.

Ceny

O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný předsedou Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč. Počet udělených Cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Časový harmonogram

Eseje musí být doručeny pouze v elektronické verzi na adresu  Jana.Kledusova@law.muni.cz do 20. června 2020.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v listopadu 2020 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících institucí a dalších osobností.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o Ceně jsou zveřejněny na www.iusetsocietas.cz.

Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících institucí.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na oddělení vnějších vztahů a marketingu, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, telefon: 549 495 489, e-mail:  Jana.Kledusova@law.muni.cz

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2021 Vzdělávací nadace Jana Husa