česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník IX (2015/2016) > Přihlášené práce

Přihlášené práce

Jméno
(Univerzita)
Název práce
1.

Adamov Norbert, JUDr.
PrF UK  Bratislava

Reštaurovanie umeleckých diel vo svetle autorského práva
2.Dědečková Eva, Mgr.
PdF UK Praha
Právo a spoločnosť vo svetle kozmologickej výchovy
3.Drápal Jakub,
Mgr.
PrF UK Praha
Inter-court disparities in sentencing in the Czech Republic
4.Dvořáková Adéla, Mgr. Bc.
ESF MU, Brno 

Copyright Term in the European Union:

A Discussion on the Public Domain
5.Kober Jan, Mgr. Bc.
PrF UK Praha
Má být pohřbena mrtvá ruka?
6.Matocha Jakub, JUDr.
PrF UK Praha
Výběr soudce a jeho role ve společnosti
7.

Sekerák Marián, PhDr.
FSV UK Praha

Perspektívy zväzkov osôb rovnakého pohlavia v kontexte slovenského konštitucionalizmu
8.  Vieriková Michaela, Bc.
PrF TRUNI  Trnava

Môže byť muž matkou?

(alebo prehnaná rodová rovnosť v pracovnom práve)
 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa