česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník I (2007/2008)

Ročník I: akademický rok 2007/2008

Cena sa udeľuje za eseje obsahujúce najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti.

Pre prvý ročník vybrali vyhlasovatelia a spolupracujúce inštitúcie nasledujúce témy:

  • Jednotlivec a jeho možnosť domáhať sa práva súdnymi prostriedkami.
  • Aký je podiel parlamentu, vlády a samotnej justície na dôvere občana v právo?
  • Vláda väčšiny a vláda práva alebo ako často meniť ústavu
  • Rola súdu a rola médií v pohľade verejnosti na justíciu.

Víťazi a ich práce

1. cena – JUDr. Ondřej Moravec | Právnická fakulta Masarykovej univerzity

Práca: „Vláda většiny a vláda práva aneb jak často měnit ústavu“

Štipendium: 40 000,- Kč

 Práca na prevzatie (254.5 kB, Adobe Acrobat document)

2. cena – JUDr. David Kosař, LLM | Právnická fakulta Masarykovej univerzity

Práca: “The role of the court and the role of media in the public view of justice (Media and Criticism of Judges: Road to Perdition or Genuine Check upon the Judiciary?)” (Rola súdu a rola médií v pohľade verejnosti na justíciu (Média a kritika súdcov: Cesta do zatracenia alebo skutočná kontrola súdnictva?))

Štipendium: 25 000,- Kč

 Práca na prevzatie (231.2 kB, Adobe Acrobat document)

3. cena – Bc. Sylvia Laurincová | Filosofická fakulta Masarykovej univerzity

Práca: „Jaký je podíl parlamentu, vlády a samotné justice na důvěře občana v právo?“

Štipendium: 15 000,- Kč

 Práca na prevzatie (245.3 kB, Adobe Acrobat document)

 
vyrobila Omega Design
Mapa stránokO webe | Vytlačiť stránku | © 2008–2024 Vzdělávací nadace Jana Husa