česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník II (2008/2009)

Ročník II: akademický rok 2008/2009

Cena IUS et SOCIETAS sa udeľuje za eseje obsahujúce najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti.

Pre druhý ročník vybrali vyhlasovatelia a spolupracujúce inštitúcie nasledujúcu tému:

Ktoré súdne rozhodnutie za uplynulých 5 rokov by sa malo ocitnúť v učebnici  základov spoločenských vied pre stredné školy a prečo?

Víťazi a ich práce

1. cena – Mgr. Daniel Bartoň| Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe

Práca: Případ Shabina Begum v. Denbigh High School aneb jde o šest palců

Štipendium: 35 000,- Kč

 Práca na prevzatie (278.8 kB, Adobe Acrobat document)

2. cena – Mgr. Michal Majchrák | Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe

Práca: Esej na téma: Které soudní rozhodnutí za uplynulých 5 let by se mělo ocitnout v učebnici základů společenských věd pro střední školy a proč?

Štipendium: 20 000,- Kč

 Práca na prevzatie (153.1 kB, Adobe Acrobat document)

3. cena – JUDr. Mgr. Tomáš Břicháček | Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe

Práca: „Lisabonský nález Ústavního soudu a kritéria pro ústavně souladný přenos pravomocí dle článku 10a Ústavy

Štipendium: 10 000,- Kč

 Práca na prevzatie (246.9 kB, Adobe Acrobat document)

 
vyrobila Omega Design
Mapa stránokO webe | Vytlačiť stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa