česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník XVI (2022/2023)

Ročník XVI: akademický rok 2022/2023

Cena Ius et Societas je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.

Vítězové a jejich práce v magisterském studijním programu:

1. cena -  Martin Košatka / Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha                   

Práce:    Role trestní minulosti při ukládání trestů: současnost a budoucnost

Cena: 35 000,- Kč

Práce ke stažení

2. cena – Terézia Lazarová / Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Práce:   Slovenský Ústavný súd a občianska spoločnosť: Opomínaní aktéri                        militantnej  demokracie          

Cena: 10 000,- Kč

Práce ke stažení

3. cena – Denis Pauk / Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Práce:    Přirozené právo jako společenskovědní fenomén 

Cena: 5 000,- Kč

Práce ke stažení


Vítězové a jejich práce v doktorském studijním programu:

1. cena – Mgr. Bc. Michal Kovalčík / Právnická fakulta Masarykovy univerzity,                                                                  Brno

Práce:    Transparency that isn´t: case assignment at the Court of Justice  

Cena: 20 000,- Kč 

Práce ke stažení

2. cena -Mgr. Václav Šmatera / Fakulta sociálních studií Masarykovy                                                                     univerzity, Brno

Práce: Problematika exekucí v ČR aneb příběh vychýleného práva mající                         politické následky

Cena: 15 000,- Kč 

Práce ke stažení

3. cena -  Mgr. Bc. Ondřej Klabačka /  Právnická fakulta Masarykovy                                                                                   univerzity, Brno

Práce: Vývoj formální (časové) podmínky institutu podmíněného propuštění u pachatelů odsouzených na doživotí  a její problematická místa v současné právní úpravě

Cena: 10 000,- Kč

Práce ke stažení

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2024 Vzdělávací nadace Jana Husa